SSP

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Formålet er, at forebygge kriminalitet og misbrug.