Forebyggende indsatser

  • Gadeteamet er synligt i gadebilledet fra april til september. Gadeteamet bestå af pædagoger, lærer, og andre fagpersoner i det pædagogiske felt.

  • Læs om bekymringstegn og adfærdsændringer, og hvordan du som medarbejder skal handle på din eventuelle bekymring omkring en borger, som udtrykker ekstremistiske holdninger eller udviser bekymrende adfærd over for andre grupper i samfundet.